ktel-imathias.gr - Preloader

‘ΚΤΕΛ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.’

ΕΔΡΑ: ΒΕΡΟΙΑ                                                                        Αριθ. Πρω 155

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΣ 28                                      

ΤΗΛ.:23310 22988                                                                    Βέροια  12 Αυγούστου  2019

FAX. :23310 24950

Α.Φ.Μ.: 097232314

Δ.Ο.Υ ΒΕΡΟΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

            Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.», που ελήφθη με το υπ’ αριθ. 7 /12-8-2019 πρακτικό συνεδριάσεώς του και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 8  του Νόμου 4403/2016  ‘Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20,29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών», καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ – ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.» στην ΕτήσιαΤακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας αυτής στη Βέροια, οδός Ήρας αριθ. 28, την 7η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2018 της  Εταιρίας «Τουριστική Ημαθίας Μον. Ε.Π.Ε.» και απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για την παραπάνω χρήση.

 

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης της Εταιρίας «ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.»  από 1-1-2018 έως 31-12-2018 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

 

3ο ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας «ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.»  και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την παραπάνω χρήση.

 

4ο ΘΕΜΑ: Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για το διαχειριστικό έτος 2019 και καθορισμός της αμοιβής του.

 

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι αυτών (μετόχων) για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το Νόμο, επειδή δεν έχουν εκδοθεί οι ονομαστικές μετοχές της εταιρίας και οι τίτλοι αυτών, να προμηθευτούν από την Διοίκηση βεβαίωση για την κατοχή και κυριότητα από μέρους τους του αριθμού των ονομαστικών μετοχών και ψήφων που έχουν στην εταιρία, πριν από πέντε (5) ημέρες από την 7-9-2019, που ορίσθηκε ως η ημερομηνία   σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης, και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσια τους στην Διοίκηση μέχρι την παραπάνω προθεσμία υποχρεωτικά για να έχουν το δικαίωμα εκπροσώπησής τους στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την παραπάνω ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης, η επαναληπτική  Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στον ίδιο τόπο κατά την 14-9-2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ.

 

                                                                          ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                                    Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

                                                            Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρίας

 

                                                                                  Αναστάσιος Συμεωνίδης

Μετάβαση στο περιεχόμενο