Αλεξάνδρεια - ΠΛΑΤΥ - ΑΡΑΧΟΣ, τοπική γραμμή

Αλεξάνδρεια - ΠΛΑΤΥ - ΑΡΑΧΟΣ, τοπική γραμμή

Αλεξάνδρεια, Παλαιοχώρι, Λιανοβέργι, Πλατύ, Άραχος.

  • Αλεξάνδρεια, Αλεξάνδρεια, Ημαθία, Ελλάδα
  • Αλεξάνδρεια, Παλαιοχώρι Ημαθίας
  • Λιανοβέργι, Λιανοβέργι, Ημαθία, Ελλάδα
  • Πλατύ, Πλατύ, Ημαθία, Ελλάδα
  • Αραχος, Αραχος, Ημαθία, Ελλάδα
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09:15
13:00