Βέροια - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, τοπική γραμμή

Βέροια - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, τοπική γραμμή

Βέροια, Μακροχώρι, Σταυρός, Καβάσιλα, Ξεχασμένη, Ραψομανίκη, Κεφαλοχώρι, Επισκοπή, Λουτρός, Αλεξάνδρεια

  • Βέροια, Βέροια, Ημαθία, Ελλάδα
  • Μακροχώρι, Μακροχώρι, Ημαθία, Ελλάδα
  • Σταυρός, Σταυρός, Ημαθία, Ελλάδα
  • Καβάσιλα, Καβάσιλα, Ημαθία, Ελλάδα
  • Ξεχασμένη, Ξεχασμένη Ημαθίας, Βέροια, Ελλάδα
  • Ραψομανίκι, Ραψομανίκι, Ημαθία, Ελλάδα
  • Κεφαλοχώρι, Κεφαλοχώρι, Ημαθία, Ελλάδα
  • Επισκοπή, Επισκοπή, Ημαθία, Ελλάδα
  • Λουτρός, Λουτρός, Ημαθία, Ελλάδα
  • Αλεξάνδρεια, Αλεξάνδρεια, Ημαθία, Ελλάδα
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00
12:30
14:00
14:30