Βέροια - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, τοπική γραμμή μόνο κατά τη σχολική περίοδο

Βέροια - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, τοπική γραμμή μόνο κατά τη σχολική περίοδο

Βέροια, Μακροχώρι, Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσάκι, Αλεξάνδρεια. Ισχύει μόνο κατά στη σχολική περίοδο

  • Βέροια, Βέροια, Ημαθία, Ελλάδα
  • Μακροχώρι, Μακροχώρι, Ημαθία, Ελλάδα
  • Σταυρός, Σταυρός, Ημαθία, Ελλάδα
  • Καβάσιλα, Καβάσιλα, Ημαθία, Ελλάδα
  • Καλοχώρι, Καλοχώρι, Ημαθία, Ελλάδα
  • Καμποχώρι, Καμποχώρι, Ημαθία, Ελλάδα
  • Βρυσάκι, Βρυσάκι, Ημαθία, Ελλάδα
  • Αλεξάνδρεια, Αλεξάνδρεια, Ημαθία, Ελλάδα
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:30
09:30
14:40