Βέροια - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, μέσω ΠΕΟ - ενδιάμεσες στάσεις

Βέροια - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, μέσω ΠΕΟ - ενδιάμεσες στάσεις

Βέροια, Μακροχώρι, Σταυρός, Καβάσιλα, Καλοχώρι, Καμποχώρι, Βρυσάκι, Αλεξάνδρεια, Λουδίας, Χαλκηδόνα, Μαγνησία, Θεσσαλονίκη.

 • Βέροια, Βέροια, Ημαθία, Ελλάδα
 • Μακροχώρι, Μακροχώρι, Ημαθία, Ελλάδα
 • Σταυρός, Σταυρός, Ημαθία, Ελλάδα
 • Καβάσιλα, Καβάσιλα, Ημαθία, Ελλάδα
 • Καλοχώρι, Καλοχώρι, Ημαθία, Ελλάδα
 • Καμποχώρι, Καμποχώρι, Ημαθία, Ελλάδα
 • Βρυσάκι, Βρυσάκι, Ημαθία, Ελλάδα
 • Αλεξάνδρεια, Αλεξάνδρεια, Ημαθία, Ελλάδα
 • Λουδίας, Λουδίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
 • Χαλκηδόνα, Χαλκηδόνα, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
 • Νέα Μαγνησία, Νέα Μαγνησία, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
 • Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:30
06:00
06:30
06:45
07:15
07:40
08:00
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:15
15:45
16:00
17:00
17:30
18:00
18:45
19:00
19:30
19:45
20:00
20:30
21:00
21:30