Βέροια - ΝΑΟΥΣΑ, τοπική γραμμή

Βέροια - ΝΑΟΥΣΑ, τοπική γραμμή

Βέροια, Πατρίδα, διασταύρωση Νάουσας, Νάουσα

  • Βέροια, Βέροια, Ημαθία, Ελλάδα
  • Πατρίδα, Πατρίδα, Ημαθία, Ελλάδα
  • Πατρίδα, διασταύρωση Νάουσας
  • Νάουσα, Νάουσα, Ημαθία, Ελλάδα
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:05
06:30
07:00
07:15
07:30
07:40
08:00
08:45
09:30
09:45
10:10
10:30
11:00
12:00
12:15
12:45
13:10
13:30
13:55
14:10
14:30
14:40
14:40
16:10
17:10
17:30
18:30
19:10
19:20
20:10
21:20
21:30