Έδεσσα - ΒΕΡΟΙΑ, υπεραστική γραμμή

Έδεσσα - ΒΕΡΟΙΑ, υπεραστική γραμμή

Έδεσσα, Ριζάρι, Μαυροβούνι, Σκύδρα, Ριζό, διασταύρωση Λουτροχωρίου, διασταύρωση Μαρίνας, Κοπανός, διασταύρωση Ναούσης, Πατρίδα, Βέροια

 • Έδεσσα, Έδεσσα, Πέλλα, Ελλάδα
 • Ριζάρι, Ριζάρι, Πέλλα, Ελλάδα
 • Μαυροβούνι, Μαυροβούνι, Πέλλα, Ελλάδα
 • Σκύδρα, Σκύδρα, Πέλλα, Ελλάδα
 • Ριζό, Ριζό, Πέλλα, Ελλάδα
 • Ριζό, Λουτροχώρι (διασταύρωση)
 • Ριζό, Μαρίνα (διασταύρωση)
 • Κοπανός, Κοπανός, Ημαθία, Ελλάδα
 • Κοπανός, Νάουσα (διασταύρωση)
 • Πατρίδα, Πατρίδα, Ημαθία, Ελλάδα
 • Βέροια, Βέροια, Ημαθία, Ελλάδα
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
16:15