22 Σεπ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.

 

(ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ) ΑΠΟ 24-9-2022

 

 

ΒΕΡΟΙΑ-

 

 

ΑΛΕΞ/ΕΙΑ-

 

 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-

 

 

ΑΛΕΞ/ΕΙΑ-

 

 

ΒΕΡΟΙΑ

 

ΒΕΡΟΙΑ -

 

 

ΝΑΟΥΣΑ

 

ΝΑΟΥΣΑ -

 

 

ΒΕΡΟΙΑ

 

06:45

07:30

07:00

07:30

08:00

09:30

08:45

09:40

10:00

12:00

11:00

11:30

12:00

14:00

13:30

14:00

14:30

16:00

14:30 ΣΑΒΒΑΤΟ (ΑΘΗΝΩΝ)

15:00 ΣΑΒΒΑΤΟ (ΑΘΗΝΩΝ)

16:00

17:00

17:30

17:30

17:00

18:00

19:20

19:45

18:00

19:00

21:20

20:30

19:30

20:00

 

 

21:00

21:00

 

 

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2331022342 (ΒΕΡΟΙΑ), 2333023312 (ΑΛΕΞ/ΕΙΑ), 2332022223 (ΝΑΟΥΣΑ)

Tags: