Ενημέρωση του επιβατικού κοινού για το πρόγραμμα δρομολογίων
15 Ιουλ

Ενημέρωση του επιβατικού κοινού για το πρόγραμμα δρομολογίων

Το πρόγραμμα δρομολογίων και οι μεταβολές που πραγματοποιούνται εποχιακά για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, δημοσιεύονται αναλυτικά στο site του ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας.

Για τις όποιες άλλες δημοσιεύσεις που ενδεχομένως δεν αναφέρουν επακριβώς το πρόγραμμα δρομολογίων, το ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας δεν έχει καμιά ευθύνη.

Η σωστή δημοσίευση των προγραμμάτων στα ηλεκτρονικά και μη ΜΜΕ, επαφίεται στην διακριτική τους ευχέρεια.

Η ηλεκτρονική και αναλογική αναπαραγωγή και δημοσίευση των δρομολογίων από το site του ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας είναι ελεύθερη και ευχαριστούμε γι’ αυτό.

Tags: