29 Δεκ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

‘ΚΤΕΛ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.’

        ΕΔΡΑ: ΒΕΡΟΙΑ                                                                    Αριθ. πρωτ.  220

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΣ 28                                                                                                                          

   ΤΗΛ.:23310 22988                                                       Βέροια  9 Δεκεμβρίου  2021

   FAX. :23310 24950

    Α.Φ.Μ.: 097232314

      Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

            Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.», που ελήφθη με το υπ’ αριθ. 13 / 9-12-2021 πρακτικό συνεδριάσεώς του, και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ – ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.» Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα Γραφεία της έδρας αυτής στη Βέροια, οδός Ήρας αριθμός 28, την 31η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: Εκλογή επταμελούς (7μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι Προέδρου, Αντιπροέδρου και αναπληρωτή αυτού, και πέντε (5) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με ισάριθμους αναπληρωματικούς των μελών, για μία τετραετία από της εκλογής τους, με μυστική δια ψηφοδελτίου ψηφοφορία και καθορισμός της μηνιαίας αποζημίωσης αυτών, βάσει των αρμοδιοτήτων τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας.

 

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι αυτών (μετόχων) για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το Νόμο, επειδή δεν έχουν εκδοθεί οι ονομαστικές μετοχές της εταιρίας και οι τίτλοι αυτών, να προμηθευτούν από την Διοίκηση βεβαίωση για την κατοχή και κυριότητα από μέρους τους του αριθμού των ονομαστικών μετοχών και ψήφων που έχουν στην εταιρία, πριν από πέντε (5) ημέρες από την 31-12-2021, που ορίσθηκε ως η ημερομηνία   σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσια τους στην Διοίκηση μέχρι την παραπάνω προθεσμία υποχρεωτικά για να έχουν το δικαίωμα εκπροσώπησής τους στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την παραπάνω ημερομηνία σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η επαναληπτική  Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στον ίδιο τόπο κατά την 7-1-2022, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 10.30 π.μ.

Όσοι από τους μετόχους της ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για ο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στις εκλογές της 31ης-12-2021 πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση μαζί με απόσπασμα ποινικού μητρώου στη Γραμματεία μέχρι την 30η-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες σύνταξης ψηφοδελτίων των συνδυασμών και των υποψηφίων αυτών.                                       

Σύμφωνα με το Παράρτημα 13 της ισχύουσας ΚΥΑ για τα έκτακτα μέτρα κατά της COVID19, οι μέτοχοι απαιτείται να είναι εμβολιασμένοι (επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού) ή να έχουν νοσήσει (επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης) ή να έχουν πραγματοποιήσει πριν την προσέλευση ταχεία δοκιμασία αντιγόνου (rapid test 48 ωρών) ή δοκιμασία RT-PCR (72 ωρών) (επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος στην είσοδο).

Η χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους είναι υποχρεωτική.

             Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα ισχύουν όλες οι αποφάσεις για την προστασία της υγείας και όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά του covid19. 

 

 

                                                                          ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                                    Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

                                                            Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας

                                                                        

                                                                              Αναστάσιος Συμεωνίδης

Tags: